• +421 911 350 360
  • abiva@abiva.sk

Pomôžeme vám nájsť
ten správny domov

Predstavy o vysnívanej nehnuteľnosti sa neraz nezhodujú s reálnymi ponukami na trhu. Pomôžeme vám vidieť pozitíva, negatíva a spoznať najmä hodnotu a potenciál do budúcna ponúkaných nehnuteľností. Poskytneme vám všetky dostupné, presné a korektné informácie, tak aby ste svoje konečné rozhodnutie označili aj v budúcnosti za správne.

Čo od nás môžete čakať?

Vaša Spokojnosť

Kúpa, predaj a prenájom vašej nehnuteľnosti je založený predovšetkým na dôvere, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou celého procesu sprostredkovania. Serióznosť a pravdivosť sú hodnoty, ktoré napomáhajú k úspešnému realizovaniu vašich požiadaviek v súvislosti s vašou nehnuteľnosťou. Preto reálne zhodnotenie stavu predávanej nehnuteľnosti, odhad skutočnej ceny kupovanej nehnuteľnosti, potenciál pozemku a budúca hodnota postaveného domu si vyžaduje dlhoročné realitné skúsenosti, ktoré sú navzájom previazané s aktívnym hypotekárnym servisom.

Individuálny prístup

Akýkoľvek proces súvisiaci s vašou nehnuteľnosťou vstupuje do súkromia vášho domova a rodiny. Blízky a nezriedka aj osobný citový vzťah k majetku, ktorý ste sa rozhodli predať, nás ako sprostredkovateľa, plne oprávňuje predovšetkým k obozretnosti, aby pri obhliadke do vašej nehnuteľnosti vstupovali len skutoční potencionálni kupci. Plne rešpektujeme vaše súkromie a preto sú obhliadky v súlade s vašimi požiadavkami.

Kompletný servis

Ponúkame vám kompletný servis pri kúpe a predaji nehnuteľnosti, hypotekárne poradenstvo, sprostredkovanie úverov, pôžičiek, sprostredkovanie životného a neživotného poistenia s dôrazom na jedinečnosť požiadaviek a potrieb klienta.

Spoznajte nás

NÁJDEME PRE VÁS TEN PRAVÝ DOMOV PRESNE PODĽA VAŠICH OČAKÁVANÍ

ABIVA s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri od roku 2009 a jej hlavným predmetom podnikania je realitná činnosť, ktorej konateľom je RNDr. Renáta Jaščurová.

Od roku 2018 má registrované aj finančné sprostredkovanie v sektore poskytovanie úverov, poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov a doplnkového dôchodkového sporenia – podriadený finančný agent, registračné číslo 201013 v registri Národnej banky Slovensko.

Tieto činnosti plynule nadviazali na predchádzajúce živnostenské podnikanie konateľa RNDr. Renáta Jaščurová od roku 2004.  Provízia za služby je po vzájomnej dohode.

RNDr. Renáta Jaščurová

konateľka Abiva s.r.o.

Realitný obchod

01

Osobný kontakt

na mieste predmetu obchodu, v prítomnosti majiteľa, za dostupnosti zmluvnej dokumentácie k nehnuteľnosti, informácie o predstavách a očakávaniach účastníkov

02

Zabezpečenie

odbornej foto a video dokumentácie predávanej nehnuteľnosti, ktorému predchádza dôsledná príprava nehnuteľnosti zo strany majiteľa.

03

Odprezentovanie

vypracovanej inzercie majiteľovi a po následnom odsúhlasení dohodnutie termínov a procesov zacielených na predaj

04

Obhliadky

a následne procesy zacielené na podpis kúpnopredajnej zmluvy, na úhradu kúpnej ceny, odovzdanie nehnuteľnosti s prepisom energií a médií, doručenie všetkých dokladov a poučenie o všetkých náležitostiach

Pomôžeme vám s

KÚPOU / PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI

Proces predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľnosti pozostáva z osobných stretnutí, telefonických jednaní, mailových komunikácií s hlavným cieľom – dosiahnuť vašu spokojnosť pri podpise kúpnopredajnej zmluvy, obdržanie či vyplatenie požadovanej kúpnej ceny a odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi.

Tento proces vyžaduje dôsledné dodržiavanie svojich zákonitostí a postupov. Aj najmenšie zaváhanie, neznalosť katastrálnych, hypotekárnych a právnych predpisov súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti, môže mať za následok nemalú stratu

Preto je dôležitá vzájomná komunikáciapriebežná informovanosť o skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu obchodu, ako zo strany nás sprostredkovateľa ako aj vás klienta. Vaša nehnuteľnosť je osobitná, unikátna, vyžaduje si individuálny prístup, preto je na našej vzájomnej dohode, ako priebeh realitného obchodu spoločne zrealizujeme.  

Vieme vám poradiť s

Hypotekárnym poradenstvom

Získať financie na kúpu vyhliadnutej nehnuteľnosti od banky nie je jednoduchý proces. Iste nie je to systém pokus, omyl alebo „veď vyskúšame, či nám banka požičia“. Požiadavka o akýkoľvek bankový produkt je evidovaná v centrálnom úverovom registri a informácie z registra o správaní sa klienta majú vplyv pri posudzovaní úveru. Žiadosť o úver je potrebné dôsledne pripraviť, seriózne si rozmyslieť, čo od banky požadujete, zdokladovať reálny príjem, podporiť šance na lepší úrok a podmienky čerpania úveru.

U každého klienta sú kritéria na posúdenie úveru individuálne, preto je nutné úver vymyslieť na mieru. Ako skúsený sprostredkovateľ poznáme úverové podmienky jednotlivých bánk a aj na základe našich dlhoročných skúseností, po dôslednej analýze vašich požiadaviek a finančnej situácie, dokážeme reálne navrhnúť postup financovania. Náš nezávislý zmluvný vzťah s každou z registrovaných bánk a jasne vysvetlené podmienky úveru vám umožnia slobodne sa rozhodnúť.

V prípade znižovania úrokových sadzieb promptne informujeme úverových klientov a následne celý proces zníženia úrokov, v spolupráci s bankou ako sprostredkovateľ, zrealizujeme.

Veľakrát je potrebné skonsolidovať existujúce úvery, pôžičky a až následne zažiadať o nový úver. Naše skúsenosti, cit pre správne nastavenie úveru a vaša seriózna súčinnosť, nám spoločne dávajú istotu, že v pozícii víťaza ste vy a na úvere zbytočne nepreplácate.

Vieme tiež zabezpečiť

Poradenstvo ohľadom Poistenia

Každú nehnuteľnosť, ktorá je predmetom záložného práva v úvere, banka požaduje poistiť a túto poistku vinkulovať. Odporúčame poistiť si nehnuteľnosť na komerčnú hodnotu a dojednať aj poistenie domácnosti ako aj  iné doplnkové pripoistenia.

Veľakrát nová poistka je lacnejšia a oveľa viac poistí ako „stará“ Poistenie odporúčame priebežne aktualizovať, pretože poisťovne skvalitňujú pripoistenia, vznikajú nové poisťovne s novými a veľakrát lepšími poistnými podmienkami. Osobitnú pozornosť ako sprostredkovateľ venujeme životnému poisteniu, špeciálne poisteniu úveru. Život a zdravie vás a vašich blízkych, je to najdôležitejšie, čo chránite a na základe vašich potrieb, požiadaviek a možností vám odporúčame aj poistiť.

Náš nezávislý zmluvný vzťah s každou z registrovaných poisťovní nám umožňuje nezávisle prehodnotiť vaše poistenie, vypracovať ponuku, vyhotoviť a uzavrieť kvalitnú poistku, ako aj poistenie vinkulovať. V prípade poistnej udalosti servisujeme celý proces hlásenia a kompletizujeme dokumentáciu potrebnú pre plnenie poistenia.

E-mailová adresa

abiva@abiva.sk

Telefónne číslo

+421 911 350 360

Adresa

Nám. sv. Egídia 95, 058 01, Poprad

Napíšte nám